Ubezpieczenie domu to ochrona finansowa, na wypadek niespodziewanej utraty domu lub mieszkania a także wyposażenia i dobytku, który w nim się znajduje. Dotyczy to nie tylko całkowitej utraty np. w pożarze lub w wyniku kradzieży ale też wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń.

Doradzam ubezpieczenie, które pozwoli na całkowitą odbudowę domu lub zakup mieszkania, gdyby doszło do całkowitego jego zniszczenia
Polecamy zawarcie ubezpieczenia nieruchomości razem z innym ubezpieczeniem, np samochodu. Wówczas mogę zaproponować różne zniżki dodatkowe.