Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów jest określony przez Ustawe o Ubezpieczeniach Odpowiedzialnosci Cywilnej, dzięki temu jest on taki sam w każdym z Towarzystw Ubezpieczeniowych. Warto więc zwrócić uwagę na cenę ubezpieczenia

Dzięki AC pojazdów możemy otrzymać wypłatę odszkodowania gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek:
- zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami
- działania osób trzecich
- zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar lub działań innych czynników termicznych lub chemicznych
- gdy dojdzie do kradzieży pojazdu, lub części jego wyposażenia, a także uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdów Mechanicznych (NNW Komunikacyjne)
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujący uszczerbek na zdrowiu lub śmierci kierującego pojazdem lub pasażerów.

Assistance gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom samochodu w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu.
Assistance w zależności od wariantu obejmuje między innymi:
- naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
- dostarczenie paliwa
- holowanie do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania
- organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
- otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków
- dostawę części zamiennych
- organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania
- pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów